ชมรมคนรักเกาะสุรินทร์
รักนะ ... เกาะสุรินทร์

Home | Activity | Article | Webboard | Guestbook


มารู้จัก-ผู้พิทักษ์ริมฝั่ง หลักสูตร"มนุษย์กบ ตร."หน่วยกู้ภัยเพื่อประชาชน

ข่าวสด : คอลัมน์ สดจากสนามข่าว


จากสภาวะที่โลกปัจจุบันมีความปรวนแปรของธรรมชาติเป็นอย่างมากโดยเฉพาะธรรมชาติทางทะเลที่มีสภาวะไม่แน่นอนเหมือนในอดีต มักจะเกิดคลื่นลมแรงเกิดขึ้นเป็นประจำ จนทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวประสบภัยพิบัติบ่อยครั้ง กอปรกับประเทศไทยได้ชื่อว่ามีแหล่งดำน้ำที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างเดินทางมาดำน้ำดูปะการังตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย

ไล่ไปตั้งแต่หมู่เกาะพีพี เกาะตะรุเตา หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะอ่างทอง เกาะภูเก็ต และท้องทะเลตะวันออก อย่าง เกาะช้าง เกาะกูด เป็นต้น

อีกทั้งการคมนาคมขนส่งทางน้ำ ก็ยังเป็นเส้นทางหลักในการดำเนินการขนส่งสินค้า ที่สะดวกและประหยัดกว่าการขนส่งด้วยวิธีอื่น และมีแนวโน้มว่าจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นทุกขณะ

ดังนั้น การป้องกันภัยทางทะเลจึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญ มิเช่นนั้นอาจเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นอย่างซ้ำซาก!!

ที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบป้องกันภัยทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นทหาร ยามฝั่ง ตำรวจน้ำ ทุกส่วนมีหน้าที่สำคัญเหมือนกันหมด ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นสำคัญ

กองบังคับการตำรวจน้ำ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่สนับสนุนและให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนริมฝั่ง อีกทั้งยังปกป้องทรัพยากรทางน้ำไว้เป็นแหล่งสำคัญ แต่หน้าที่หลักคือการพิทักษ์เหตุร้ายทางทะเล ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเป็นหลัก


 
จากคุณ : พะยูนเกยตื้น green_turtle_60@hotmail.com  [05 Jun 2007 - 10:42:50]

ความคิดเห็นที่ 1

ดังนั้น กองบังคับการตำรวจน้ำในยุคที่มีพล.ต.ต.สุรพล ทวนทอง เป็นผู้บังคับการ จึงได้เตรียมรับมือเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงอุปกรณ์ใช้งานให้พร้อมสรรพอยู่เสมอ

ที่สำคัญ มุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมหน่วยกู้ภัยที่เตรียมเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ พล.ต.ท.มนตรี จำรูญ ผบช.ก. มีคำสั่งอนุมัติให้พล.ต.ต.สุรพล ทวนทอง จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยนักปฏิบัติการใต้น้ำ รุ่นที่ 8 ขึ้น เพื่อสร้างมาตรฐานทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบังคับการตำรวจน้ำ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งการช่วยเหลือชีวิตของผู้ประสบภัยให้ปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินทางชายฝั่งของประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

หลักสูตรผู้ช่วยนักปฏิบัติการใต้น้ำรุ่นที่ 8 หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า "มนุษย์กบตำรวจ" จึงเริ่มขึ้น

สำหรับหลักสูตรผู้ช่วยเหลือนักปฏิบัติการใต้น้ำรุ่นที่ 8 นั้น มีพ.ต.อ.ชูชาติ เข็มทอง รอง.ผบก.รน. เป็นผู้อำนวยการฝึก มีพ.ต.อ.ประกิจฐ์ ศรียิ่งยงค์ ผกก.3.บก.รน. เป็น รองผู้อำนวยการการฝึก โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการตำรวจใหม่ของกองบังคับการตำรวจน้ำ จำนวน 30 นาย อยู่ภายใต้การควบคุมของพ.ต.ท.ฤทธี เผ่าพันธุ์ หัวหน้านักปฏิบัติการใต้น้ำบก.รน. ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครูฝึก


 
จากคุณ : พะยูนเกยตื้น green_turtle_60@hotmail.com  [05 Jun 2007 - 10:43:32]

ความคิดเห็นที่ 2

การฝึกอบรมมนุษย์กบตำรวจจะเริ่มต้นจากภาคการปรับพื้นฐานผู้เข้าอบรมก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้ทุกคนเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน ภาคทฤษฎีใช้เวลาเรียนประมาณ 83 ช.ม. เพื่อให้รู้พื้นฐานการช่วยชีวิตผู้ประสบภัย

อาทิ เรียนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3 ช.ม. การปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยจากการจมน้ำ (cpr) 3 ช.ม. ความรู้อันตรายจากสัตว์น้ำและพืชทะเล พร้อมการรักษา 2 ช.ม. ระบบการสื่อสารและการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี 2 ช.ม. เวชศาสตร์ใต้น้ำ 6 ช.ม. สมุทรศาสตร์ 2 ช.ม. ฟิสิกส์ใต้น้ำ 4 ช.ม. ตารางลดความกด 10 ช.ม. ความรู้รูปแบบและวิธีค้นหาใต้น้ำ 4 ช.ม. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ/ทะเล 2 ช.ม. การดำรงชีพในทะเล 2 ช.ม. การต่อต้านการก่อการร้ายพื้นฐาน 2 ช.ม. ความรู้เกี่ยวกับอาวุธศึกษา 2 ช.ม.

ทั้งหมดล้วนเป็นพื้นฐานการกู้ภัย

ส่วนการฝึกภาคปฏิบัติซึ่งถือว่าโหดพอสมควร มีระยะเวลาในการฝึกจำนวน 168 ช.ม. มีอาทิ การปฏิบัติการปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยทางน้ำ 4 ช.ม. เวชศาสตร์ใต้น้ำ (การเข้าห้องปรับความดันกดอากาศใต้น้ำ ของ กองทัพเรือ) 3 ช.ม. การประกอบเรือยาง เครื่องยนต์ 3 ช.ม. การว่ายน้ำตัวเปล่า และการว่ายน้ำช่วยชีวิต 20 ช.ม. ทักษะการช่วยชีวิตและอุปกรณ์การช่วยชีวิต 27 ช.ม. การว่ายน้ำและการดำน้ำ 30 ช.ม. การทดสอบด้านจิตใจ 17 ช.ม. แต่ละด่านล้วนหินๆ ทั้งนั้น ใครผ่านได้นับว่าเยี่ยม

ติดเครื่องหมายมนุษย์กบตำรวจด้วยความภาคภูมิใจ

ความคาดหวังจากการฝึกอบรมหลักสูตรมนุษย์กบตำรวจในครั้งนี้ ก็เพื่อสร้างบุคลากรตำรวจให้มีคุณภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด เพื่อให้ระบบการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีระบบมีความปลอดภัยสูงสุด

อีกทั้งยังสามารถเพิ่มกำลังพลกระจายไปตามหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด "ตำรวจน้ำ" ได้อย่างทั่วถึง เพราะหลายสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของตำรวจน้ำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและได้รับความสนใจจากประชาชน ดังนั้น การจะมีหน่วยกู้ภัยสัก 1 หน่วยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี เมื่อมีเหตุร้ายจะได้เข้าไปแก้ไขได้ทันท่วงที

นับเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงาน "ตำรวจน้ำ"

ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อชีวิตนักท่องเที่ยวและประชาชนริมฝั่ง


 
จากคุณ : พะยูนเกยตื้น green_turtle_60@hotmail.com  [05 Jun 2007 - 10:43:55]

ความคิดเห็นที่ 3

โอ้วว เท่ห์ๆๆ

แว๊ป.. - -"

จากคุณ : Diablo P_diablo13@hotmail.com  [05 Jun 2007 - 12:39:05]

ความคิดเห็นที่ 4

เทห์มากมาก

มีดีดี เหลือมาให้กิ๊กเล่นซักคน สองคนมั้ยคะ น่าสน

จากคุณ : chickykai chickykai@hotmail.com  [05 Jun 2007 - 15:20:47]

ความคิดเห็นที่ 5

เป็นอีกหน่วยงานที่ดีและเท่ห์มากๆครับ อิอิ

จากคุณ : sjoa sjoa_sjoa@hotmail.com  [05 Jun 2007 - 19:37:16]

ความคิดเห็นที่ 6

# 4 น้อยๆ หน่อยก้อได้นะ.....ไม่ต้องออกนอกหน้ามั่งก้อได้นะ...

แถวๆๆ นี้ ที่ดีๆ ก้อมีเยอะนะ...

จากคุณ : ฉลามขาว naris_dive@hotmail.com  [05 Jun 2007 - 21:38:26]

ความคิดเห็นที่ 7

เยี่ยม

จากคุณ : kkob kkob1234@yahoo.com  [06 Jun 2007 - 9:54:21]


ต้อง login ก่อนนะจ้ะ ถึงจะตอบกระทู้ได้

© 2008 • Save Koh Surin Club