ชมรมคนรักเกาะสุรินทร์
รักนะ ... เกาะสุรินทร์

Home | Activity | Article | Webboard | Guestbook


นิด้าปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ

ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวศรีราชา - สมาคมนิสิตนิด้า ศึกษาวงจรชีวิตเต่า ร่วมกันปล่อยลูกเต่าทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติ แก้วิกฤติเต่าใกล้สูญพันธุ์ พระเอกตัวจริงพยุงเศรษฐกิจส่งออกกุ้งไทย

วันที่ 31 ต.ค. สมาคมนิสิต นิด้า ศูนย์ชลบุรี จำนวน 200 คน ทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ และจบการศึกษาไปเรียบร้อยแล้วได้เดินทางมายังศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นำโดย ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการหลักสูตร ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ชลบุรี โดยมี นาวาเอกพนม ควรประดิษฐ์ ประธานนักศึกษารุ่น 9 ชลบุรี เป็นผู้ดำเนินการกิจกรรม โดยได้เข้าฟังบรรยายสรุป ณ อาคารรูปเต่า เพื่อให้นิสิตทุกคนได้รับทราบถึงวงจรชีวิตเต่าทะเลที่มีคุณประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นพระเอกตัวจริงในการต่อรองการส่งออกกุ้งไทย จนประเทศไทยสามารถส่งออกกุ้งสดได้ เพราะประเทศไทยมีการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลอย่างจริงจัง จึงถือได้ว่าเต่าทะเลมีคุณประโยชน์เศรษฐกิจส่งออกของประเทศไทยอย่างมาก

นาวาเอกก พนม เปิดเผยว่า ตามดำริของผู้อำนวยการหลักสูตร ให้มีการประสานกันระหว่างนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน และนักศึกษาที่จบไปแล้วตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่ 10 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สร้างความสมัครสมานสามัคคีรุ่นพี่กับรุ่นน้องในการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

อันจะส่งผลถึงความรับผิดชอบหรือพันธกิจของทุกคนที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ก็คือ การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดกิจกรรมปล่อยลูกเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ และศึกษาวงจรชีวิตเต่าทะเล เพราะในปัจจุบันถือว่าได้เกิดวิกฤติ และเกรงว่าในไม่ช้าเต่าทะเลอาจสูญพันธุ์ได้ถ้าทุกคนไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่กับทะเลไทย

ส่วนทางด้าน ดร.ณัฐฐา กล่าวว่า นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่ต้องมีพันธกิจร่วมกันกับครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาโทส่วนมากมีหน้าที่การงานทำอยู่แล้ว บางคนเป็นครู อาจารย์ และมีธุรกิจส่วนตัว พลังทรัพย์ พลังปัญญาพลังความเสียสละและพลังแห่งความรับผิดชอบต่อแผ่นดินเกิดย่อมมีด้วยกันทุกคน

การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลดีต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ ซึ่งต้องช่วยกันเป็นตัวอย่างพร้อมเผยแพร่ให้อนุชนรุ่นหลังได้ร่วมกันอนุรักษ์เต่าทะเลให้มากที่สุด

จากคุณ : พะยูนเกยตื้น green_turtle_60@hotmail.com  [02 Nov 2007 - 10:03:23]

ความคิดเห็นที่ 1จากคุณ : พะยูนเกยตื้น green_turtle_60@hotmail.com  [02 Nov 2007 - 10:04:11]

ความคิดเห็นที่ 2

ลืมรูปครับ...


 
จากคุณ : พะยูนเกยตื้น green_turtle_60@hotmail.com  [02 Nov 2007 - 10:04:40]


ต้อง login ก่อนนะจ้ะ ถึงจะตอบกระทู้ได้

© 2008 • Save Koh Surin Club